Η εγκύκλιος και τα έντυπα για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16

Προβολή αρχείου

α)Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 09-12-2015 έως 31-12-2015, στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στην
αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
β) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του  ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Τα παρακάτω έγγραφα εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ.doc
ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣHΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016.doc
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2016.doc
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ BRAILLE.docx
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2016.doc
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΜΕΑΕ.docx
ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ.DOC
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.doc