Τα νέα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας

Ορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λαμίας ως ακολούθως:

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορα Φιλολογίας, (ΑΔΤ: Φ 323127), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΧΑΝΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό, (ΑΔΤ: Φ 336183).
2. ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΛΟΥΚΑ, Φιλόλογο, (ΑΔΤ: Ν 898536), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Δασκάλα (ΑΔΤ: ΑΖ 981153).
3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Βιβλιοθηκονόμο, (ΑΔΤ: ΑΖ 173619), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Φιλόλογο, (ΑΔΤ: ΑΚ 490840).
4. ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Λαμιέων, (ΑΔΤ: ΑΗ 475708), ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον ΚΛΕΙΤΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (ΑΔΤ: ΑΖ 480779).
5. ΝΑΤΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Συνταξιούχο Φιλόλογο, (ΑΔΤ: ΑΕ 722258), ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ−ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, (ΑΔΤ: Χ 482662).
Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίζουμε τον
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ και Αντιπρόεδρο την ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

Το ΦΕΚ εδώ