Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Ν. Φθ/δας (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) για το σχ. έτος 2015 – 2016

εδώ