Μαθαίνοντας τις Φυσικές Επιστήµες µέσα από το πείραµα, τη διερεύνηση και την τεχνολογία

Μαθαίνοντας τις Φυσικές Επιστήµες µέσα από το πείραµα, τη διερεύνηση και την τεχνολογία, 28 & 29 Νοεµβρίου 2015, Ίδρυµα Ευγενίδου

πατήστε εδώ