Διάκριση εκπαιδευτικού του ΓΕ.Λ. Πελασγίας

Διάκριση της εκπαιδευτικού του ΓΕ.Λ. Πελασγίας Δημητρακοπούλου Ευαγγελίας

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Εκπόνηση και υποβολή ψηφιακών σεναρίων από τους εκπαιδευτικούς» της οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η συνάδελφος εκπαιδευτικός του σχολείου μας, Δημητρακοπούλου Ευαγγελία, κλ. ΠΕ09, υπέβαλλε το ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο: «Μακριά από την πατρίδα – μετανάστευση και προσφυγιά». Με βάση τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το σενάριο αυτό αξιολογήθηκε σαν βέλτιστο.
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Πελασγίας, συγχαίρουμε θερμά τη συνάδελφο.

Το ψηφιακό σενάριο εδώ