Έγκριση Λειτουργίας Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής για το Β εξάμηνο 2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β
  εδώ