Ρύθμιση για την πληρωμή των αποζημιώσεων από συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Σύμφωνα με Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή 29-10-2015:Άρθρο 45

Πληρωμή αποζημιώσεων

1.Δαπάνες για την πληρωμή των αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα του προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες διενεργήθηκαν από 28-5-2014 έως 30-6-2014, είτε καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού είτε χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, μπορεί να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων του τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων.