Γ΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Προβολή αρχείου
Τα ποσά ανά Δήμο του Ν. Φθ/δας:
dapanes-sch-fth-c-2015