Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Έκδοση 3.3 εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ»
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για την έναρξη και πλήρη εφαρμογή του Προγράμματος «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ»* κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος κος Παναγιώτης Μανούρης,

«Η υλοποίηση του Προγράμματος για τέταρτη κατά σειρά σχολική χρονιά από το Ίδρυμα, ενισχύει πολλαπλά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που επιτελούν το έργο τους μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, εξήντλησε κάθε οικονομική δυνατότητα του προϋπολογισμού του, μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Προγράμματος, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η αναγνώριση της προσπάθειας αυτής από την εκπαιδευτική κοινότητα επιβεβαιώθηκε άλλωστε από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των ωφελούμενων εκπαιδευτικών και κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015».

Ολοκληρώνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος δήλωσε:

«Αξίζουν συγχαρητήρια στη Διοίκηση και το προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών και Σχηματισμών του ΥΠΕΘΑ για την αρτιότητα και κοινωνική ευαισθησία με την οποία εξυπηρέτησαν τους δικαιούχους.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στο μέλλον, κάθε προσπάθεια οικονομικής και διαχειριστικής στήριξης του Προγράμματος με σύγχρονη οργάνωση, διαφάνεια και λογοδοσία».

-* Το Πρόγραμμα «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ» υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σε περιοχές της Επικράτειας όπου λειτουργούν επιλεγμένες Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ πλησίον σχολικών μονάδων, ως μία από τις δράσεις του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΕΘ με τίτλο: «Καθορισμός Πλαισίου Παροχής Αμοιβαίων Διευκολύνσεων».

Προϋποθέσεις ένταξης ενδιαφερομένων και οδηγίες αξιοποίησης του Προγράμματος, παρέχονται στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (www.inedivim.gr). Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].