Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις και την Περιφερειακή Στερεάς Ελλάδας

Τοποθέτηση Προϊσταμένων: α) των Τμημάτων Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων και Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας & β) των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Προβολή αρχείου