Το Π.Δ 39/2014 για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων,λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις

πατήστε εδώ

1 thought on “Το Π.Δ 39/2014 για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

Comments are closed.