Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και εναπομείναντα λειτουργικά κενά

Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/10-9-2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 10-9-2015 εδώ

Κενά Β1,Β2,Β3 εδώ
Κενά Β4,Β5,Β6 εδώ
Κενά Β7,Β8,Β9 εδώ