Λειτουργικά Κενά- Πλεονάσματα Σχολείων Νομού Φθ/δας. Αίτηση δήλωσης προτίμησης μέχρι την Πέμπτη 10/9.

Πράξη ΠΥΣ∆Ε 13/7-9-2015

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :

α]Οι με την πράξη ΠΥΣΔΕ 9/30-6-2015 χαρακτηρισμένοι ονομαστικά οργανικά υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν και εφόσον σημειώνεται λειτουργική υπεραριθμία στο σχολείο τους ) .

β]οι χαρακτηρισμένοι ως ειδική κατηγορία

γ]οι εκπαιδευτικοί που στο σχολείο τους σημειώνονται  λειτουργικά πλεονάσματα (όπως φαίνεται στους πίνακες των λειτουργικών κενών- Πλεονασμάτων )

δ]οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ

ε]οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ  καθώς και οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης αυτοπροσώπως στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ ή με FAX στο 22310-29689  από Τρίτη 8-9-2015 έως και Πέμπτη 10-9-2015 και ώρα 12:00.

Η διαδικασία τοποθέτησης προβλέπεται από τα ΠΔ 50/1996 και 100/1997 και την υπ’ αρ. 137644/Ε1/3-9-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β1,Β2, Β3 : εδώ

Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β4, Β5, Β6 : εδώ

Κενά-Πλεονάσματα ομάδων Β7, Β8, Β9 : εδώ

 

Το έντυπο της αίτησης :εδώ