Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

ΣΧΕΤ.: υπ αριθμ. 102024/Ε2/26-6-2015 εγκύκλιος αποσπάσεων

Ο Διευθυντής της Δ.Ε. Φθιώτιδας  καλεί τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ζητήσουν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή αμοιβαία απόσπαση καθώς και τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν με την υπ αριθ.136713/Ε2/3-9-2015 Υ.Α. από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε σχολεία που επιθυμούν, από Παρασκευή 4-9-2015 έως Τρίτη 8-9-2015 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με FAX στο 2231029689 ή αυτοπροσώπως

στον 5ο όροφο της Δ.Δ.Ε. Φθ/δας.

Συνημμένο έντυπο απόσπασης 2015-2016.

apospaseis-aitisi.doc