Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015- 2016 σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβολή αρχείου

1 thought on “Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Comments are closed.