Τόμος Πρακτικών του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού» (ΕΑΝ), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως Συντονιστής και σε συνεργασία με 16 οργανισμούς από 12 κράτη μέλη της ΕΕ διοργάνωσε το 10 Επιστημονικό Συνέδριο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού στις 11 & 12 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα υπό με τον τίτλο «Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον: Με το βλέμμα στην Ευρώπη».

Το συνέδριο έλαβε χώρα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εργασίες του πραγματοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Daphne ΙΙΙ» της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 400 συμμετέχοντες εκπρόσωποι φορέων, εθνικών και διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι, διακεκριμένοι Έλληνες και ευρωπαίοι επιστήμονες συνέβαλλαν στις εργασίες του συνεδρίου με εισηγήσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να παρουσιάσει νέα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα και να ευαισθητοποιήσει τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς και κυρίως τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

 Στον παρόντα τόμο των πρακτικών του συνεδρίου περιλαμβάνονται συνολικά 43 εισηγήσεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με τη σειρά που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα και είναι χωρισμένες σε  (6) κεντρικές ομιλίες στην αίθουσα ολομέλειας,  (12) παράλληλες συνεδρίες και (11) βιωματικά εργαστήρια σε σειρά βασικών θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου.

 Ο αναγνώστης μπορεί να μεταβεί απ’ ευθείας σε οποιοδήποτε κείμενο τον ενδιαφέρει  μέσω του πίνακα περιεχομένων, χρησιμοποιώντας την λειτουργία hyperlink (CTRL + κλικ για χρήση σύνδεσης). 

 Τα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.