Εγκύκλιος και αίτηση για το νέο σώμα Ελλήνων Πρεσβευτών στην Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning.

Σας αποστέλλουμε και ηλεκτρονικά την εγκύκλιο για το νέο σώμα Ελλήνων Πρεσβευτών στην Ευρωπαϊκή Δράση eTwinning.

H εγκύκλιος εδώ
Η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.etwinning.gr/survey/index.php/464983/lang-el

Υπουργείο Παιδείας