Παράταση θητείας διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων & προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Προβολή αρχείου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Παρατείνουμε τη θητεία των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων κέντρων διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις. Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ