Πίνακες οργανικών κενών μετά από άρση υπεραριθμίας (30-6-2015)

Πίνακες Β εδώ

Σύμφωνα με το Π.Δ 50/96 άρθρο 14 παρ.7 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
Α]παρέμειναν υπεράριθμοι
Β]βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
Γ]ήλθαν με μετάθεση
Δ]επιθυμούν βελτίωση
Να καταθέσουν στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 1-7-2015 και ώρα 10:00 έως και την Τρίτη 7-7-2015  ώρα 12:00.

Η αίτηση εδώ