Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων

ΘΕΜΑ:« Γνωστοποίηση ΦΕΚ »

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αριθμ. 1251 τ. Β΄/24-6-2015 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 υπουργική απόφαση με την οποία συμπληρώθηκε η αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 όμοια «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Μαρούσι 25 – 6 – 2015
Φ.361.22/ 53 / 101473 /Ε3