Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας

Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B1,B2, Β3 εδώ

Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B4,B5, Β6 εδώ

Πίνακας Υπεραριθμιών – Οργανικών Κενών Ν. Φθ/δας B7,B8, Β9 εδώ

Πρόσκληση

Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία σημειώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν, να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι και ταυτόχρονα να δηλώσουν σχολεία με σειρά προτίμησής τους για τις κενές οργανικές θέσεις.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Πέμπτη 25-6-2015 έως και Δευτέρα 29-6-2015 και ώρα 16:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Σημείωση: Όσοι εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το τρέχον σχολικό έτος να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Επισυνάπτεται δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.
Το έντυπο δήλωσης προτίμησης εδώ