Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

Αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, διευκρινίζουμε ότι η μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Μαρούσι 19-06- 2015
Αρ.Πρωτ.
Φ. 361.22/50/97520/E3