Η θέση της ΕΕΧ για την ύλη της Χημείας Γ’ Λυκείου

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), όπως προκύπτει εκ του θεσμικού της ρόλου, ως Συμβούλου του Κράτους για θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης,  μελέτησε την Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διδακτέα και εξεταστέα ύλη της Γ΄ Λυκείου για το μάθημα Χημεία Κατεύθυνσης και κατέληξε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ