ΕΜΕ: Τα θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.

Ανακοίνωση σχετικά με τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης εξέδωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
Όπως αναφέρει:

Ειδικά Σχόλια

Θέμα Α:

Θεωρία

Θέμα Β:

Ελέγχονται βασικές γνώσεις του κεφαλαίου των Μιγαδικών Αριθμών.

Θέμα Γ:

Εξετάζεται μεγάλο μέρος της Ανάλυσης. Τα ερωτήματα Γ3 και Γ4 είναι αυξημένης δυσκολίας.

Θέμα Δ:

Τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 παρότι αναφέρονται σε συναρτήσεις και διαδικασίες που είναι γνωστές στους μαθητές θα δυσκολέψουν αρκετούς από τους υποψηφίους. Τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 θεωρούνται μεταξύ των δυσκολότερων των τελευταίων ετών.

Γενικά Σχόλια

-Καλύπτεται μεγάλο μέρος της ύλης.

-Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων.

-Υπάρχει κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Το ποσοστό των ερωτημάτων αυξημένης δυσκολίας είναι μεταξύ των υψηλότερων συγκρινόμενο με τα θέματα των προηγουμένων ετών.

-Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αλεξανδρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Τυρλής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης