Φύλαξη σχολικών βιβλίων ΕΠΑΛ

το έγγραφο

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τα σχολικά εγχειρίδια»
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23/22-04-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καλούνται οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές για τη διατήρηση των σχολικών τους εγχειριδίων.
Συγκεκριμένα :
«Παρακαλούνται οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ να φυλάξουν όλα τα βιβλία της ειδικότητάς τους, διότι:
• Τα βιβλία της Β΄ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στη Γ΄ τάξη. Επισημαίνεται ότι η ύλη πολλών μαθημάτων της Γ΄ τάξης αποτελεί συνέχεια μαθημάτων της Β΄ τάξης και, ως εκ τούτου, τα βιβλία της Β΄ τάξης θα χρησιμοποιούνται και στη Γ΄ τάξη.
• Τα βιβλία της Γ΄ τάξης θα τους είναι απαραίτητα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία».
Επισημαίνεται ότι, και τα εγχειρίδια των μαθημάτων της Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., είναι απαραίτητο να φυλαχθούν από τους μαθητές.

Υπουργείο Παιδείας