Υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η εγκύκλιος εδώ

ΠΙΝ_B_ΚΕΝΩΝ_ΜΕΤ_2015
ΠΙΝ_A_ΚΕΝΩΝ_ΜΕΤ_2015
ΠΙΝ_Γ_ΚΕΝΩΝ_ΜΕΤ_2015