Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ

Ένα νέο Μαζικό (Massive), Ανοιχτό (Open), Διαδικτυακό (On-line), Μαθήματος (Course) – MOOC, που προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα για μαθητές (και όχι μόνο) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο “Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ”, στην πλατφόρμα της Udemy (στη διεύθυνση www.udemy.com/domprogepal).

Τα MOOCs είναι διαδικτυακά μαθήματα που αποσκοπούν στη μαζική συμμετοχή και ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση μέσω του διαδικτύου. Το μόνο που συνήθως απαιτείται για την παρακολούθηση ενός MOOC είναι ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και βασικές γνώσης χρήσης τους. Η διδασκαλία μέσω ενός MOOC γίνεται κυρίως με βιντεο-διαλέξεις, κουίζ και τακτικές εργασίες, ενώ παράλληλα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους μέσα από διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (forum, social media, webcasts, συνεδρίες κλπ).

Αυτή η εμπλοκή των μαθητών σε «δίκτυα συνδεδεμένης και συνεργατικής γνώσης» είναι ίσως η σημαντικότερη από τις καινοτομίες που εισάγουν τα MOOCs μιας και οι μαθητές πλέον αποκτούν ενεργό ρόλο συμμετέχοντας ενεργά στη «δημιουργία γνώσης».

Το MOOC “Ο Δομημένος Προγραμματισμός στις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ” δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους μαθητές της Γ’ τάξης του τομέα πληροφορικής των ΕΠΑΛ, στην προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • τριάντα-μία βιντεο-διαλέξεις (συνολικής διάρκειας πέντε ωρών) οι οποίες αναλύουν τα είδη, τη φιλοσοφία και παρουσιάζουν τη μεθοδολογία επίλυσης αντιπροσωπευτικών θεμάτων προηγούμενων ετών, παρέχουν συμβουλές, επιχειρούν να προβλέψουν τα φετινά θέματα, κλπ
  • δεκάδες (λυμένες για μελέτη) και άλυτες (για εξάσκηση) ασκήσεις
  • δύο ομάδες συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων και συνεισφοράς στο μάθημα (στο Udemy και στο Facebook)
  • 180 εγγεγραμμένους (μέχρι στιγμής) μαθητές και καθηγητές

Το μάθημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια έρευνας που έχει ως στόχο να μελετήσει:

  • τις δυνατότητες και τις προοπτικές των μαζικών, ελεύθερων, διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και
  • τις δυνατότητες συνεισφοράς των μαθητών στη δημιουργία γνώσης, μετατρέποντας τους από παθητικούς καταναλωτές σε συν-δημιουργούς γνώσης, μέσα από τη συμμετοχή τους σε συνεργατικές / διαδικτυακές κοινότητες μάθησης.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρώτο (ίσως) ελληνικό MOOC στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να συμμετάσχουν σε μια συνεργατική κοινότητα μάθησης μπορούν να εγγραφούν στη διεύθυνση: www.udemy.com/domprogepal

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στο:www.mooc4u.gr καθώς και εδώ.
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MOOCs μπορείτε να βρείτε εδώ.
ElLAk