Προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

πατήστε εδώ για να δείτε τα 4 επισυναπτόμενα αρχεία εκ των οποίων τα 3 είναι τα παρακάτω.

Επισυναπτόμενα:
1. Έγγραφο με θέμα «Αναγκαιότητα και όχι επιλογή τα μαθήματα Πληροφορικής Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις της Β/θμιας εκπαίδευσης και η αποκατάσταση του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά
εξεταζόμενο μάθημα» που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας στις 22/9/2014
( http://tinyurl.com/nf2eg3h ).
2. Έγγραφο με θέμα «Προτάσεις για την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα και για την απαγκίστρωση από την φροντιστηριακή εξάρτηση του εξεταστικού μας συστήματος» που εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας στις 29/9/2014
( http://tinyurl.com/p4t6e48 )
3. Πίνακας Τμημάτων Μηχανογραφικού Δελτίου 2014, 2ου και 4ου πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) με σημείωση για το ποια είναι τμήματα Πληροφορικής και ποια έχουν μαθήματα Πληροφορικής (Προγραμματισμού και όχι απλώς Τ.Π.Ε)
( http://tinyurl.com/nf2eg3h )