Λεξικό όρων του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον”.

Το παρόν wiki αποτελεί τμήμα της εργασίας μου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος “Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού”, στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός λεξικού που περιλαμβάνει βασικές έννοιες προγραμματισμού και αλγορίθμων του μαθήματος Τεχνολογικής Ενιαίου Λυκείου “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον”, αλλά και έννοιες του ίδιου αντικειμένου από το μάθημα επιλογής “Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών”.

http://lexiconcs.wikispaces.com/