1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

To Τμήμα Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 19-22 Νοεμβρίου, 2015.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να προσεγγίσει σφαιρικά τις σύγχρονες τάσεις της Σχολικής Ψυχολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας, εκπαίδευσης και πρακτικών εφαρμογών στο σχολικό πλαίσιο, στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, στη διεπιστημονική συνεργασία και στη διασύνδεση σχολείων, φορέων και πανεπιστημίων για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών. Επιπλέον, το Συνέδριο αυτό φιλοδοξεί να αναδείξει καλές πρακτικές αξιολόγησης και παρέμβασης στο μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό τομέα, προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα και διασύνδεσης σχολείων, πανεπιστημίων και φορέων.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς που εργάζονται σε σχολεία φορείς ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης και παρέμβασης, μέλη ΔΕΠ, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, καθώς και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τόπος Συνεδρίου

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου

19 – 22 Νοεμβρίου 2015

Σημαντικές Ημερομηνίες

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 8/5/2015

Ενημέρωση Συγγραφέων: 12/6/2015

Έγκαιρη Εγγραφή: 05/9/2015

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.schoolpsych2015.gr

Για εγγραφή http://www.triaenatours.gr/school.php

Για υποβολή εργασιών http://www.schoolpsych2015.gr/abstracts.php