Χρηστικές πληροφορίες για: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών – Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στα διάστημα από 20-30 Απρίλη θα υποβληθούν
οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές
πληροφορίες. Ας δούμε αρχικά τις περιπτώσεις παραιτήσεων: εδώ