Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον »

Διαγωνισμός συγγραφής σύντομου άρθρου με θέμα «Ο κόσμος-εμείς-το μέλλον »
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015

εδώ