Τεχνικές προδιαγραφές Κλασικού Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: « Τεχνικές προδιαγραφές Κλασικού Αθλητισμού-Παράρτημα »

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) στην 10η /13-03-2015 πράξης της και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ 832/12-03-2015 σχετικό έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. αποφάσισε τα εξής:
Αποστέλλει επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα –παράρτημα με τις τεχνικές προδιαγραφές των αγωνισμάτων του Κλασικού Αθλητισμού.

Πατήστε εδώ για το παράρτημα

ypurgeio_pol_ped_thris