Επιμορφωτικό Σεμινάριο κλάδου ΠΕ13 και συναφών ειδικοτήτων Ν. Φθιώτιδας και Ν. Φωκίδας

Θέμα: «Επιμορφωτικό Σεμινάριο κλάδου ΠΕ13 και συναφών ειδικοτήτων Ν. Φθιώτιδας και Ν. Φωκίδας»

Σχετ: υπ’ αριθμ. Φ.αποφ/1423/06-03-2015 απόφαση έγκρισης του κ. Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Στ. Ελλάδας

Σας γνωρίζουμε ότι στις 31/03/2015 ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 – 15.00 στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Εκπ/κούς κλάδου ΠΕ13 και συναφών ειδικοτήτων (ΠΕ10, ΠΕ09) των Σχολικών Μονάδων της Φθιώτιδας και Φωκίδας με θέμα: « Οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν το πρόβλημα του εκφοβισμού στα σχολεία ».
Εισηγήτρια στο σεμινάριο είναι η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ13 κα Παπαδάκη Ειρήνη.
Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητας τους να διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπ/κών στο σεμινάριο.
Η μετακίνηση των εκπ/κών γίνεται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Όσοι εκπ/κοί δεν συμμετάσχουν στα σεμινάρια,ακολουθούν το πρόγραμμα του σχολείου τους.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παπαδάκη Ειρήνη