6 η Μαρτίου 2015: Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

εδώ

κ. Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη,
Υπ. Προγρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας