Παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Μονάδων Δ/Θμιας ανά Σχολικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Παιδαγωγική ευθύνη Σχολικών Μονάδων Δ/Θμιας ανά Σχολικό Σύμβουλο»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.50/Δ.Υ/24-02-2015 εισήγηση του Προϊσταμένου Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 (Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ορίζονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/Θμιας Εκπ/σης να αναλάβουν την Παιδαγωγική ευθύνη στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συν. 5 πίνακες

Οι πίνακες

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ Ι. ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ, Me.d