Εργασίες για το Physics News

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ SECTION (ΤΜΗΜΑ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Physics News

Η ΕΕΦ θέλοντας να εμπλουτίσει την θεματολογία του περιοδικού που εκδίδει με την επωνυμία PHYSICS NEWS προσθέτει μια ενότητα με θέμα «Επίκαιρες Εκπαιδευτικές Θέσεις».

Καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται  να αποστείλουν εργασίες για κρίση στο e-mail [email protected] (Άρης Εμμανουηλίδης).

Το κόστος συμμετοχής είναι 30 ευρώ και περιλαμβάνει και ένα περιοδικό όπου εχει δημοσιευθεί η εργασία.

Προδιαγραφές

Οι δημοσιευόμενες εργασίες πρέπει να έχουν, απαραίτητα, θεωρητική και μεθοδολογική υποδομή καθώς και ευρύτερη προοπτική. Οι μελέτες που δημοσιεύονται οφείλουν να πραγματεύονται θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα σε σχέση με την επιστήμη καθ’εαυτήν.

Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στη νεοελληνική και να συνοδεύονται από περίληψη περίπου 250 λέξεων . Το μεγεθος της εργασίας δεν πρεπει να ξεπερνα τις 3000 λεξεις.

Οι δημοσιευόμενες εργασίες υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους. Ανώνυμες ή ψευδώνυμες μελέτες, βιβλιοκρισίες ή ανάλογα κείμενα δεν δημοσιεύονται.

Θέματα σχετικά με την έκδοση του περιοδικού ρυθμίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο της Εεφ.

Η ΕΕΦ ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία κρίσης των εργασιών: τα μέλη της κριτικής επιτροπής  διαβάζουν την υπό κρίση εργασία και σε κοινή συνάντηση αποφασίζουν αν είναι δημοσιεύσιμη ή όχι, με κριτήρια καθαρά επιστημονικά. Αν η απόφαση είναι απορριπτική, η εργασία επιστρέφεται στο συγγραφέα της με γραπτή αξιολόγηση. Ο συγγραφέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου τη μελέτη του για έγκριση στην Ε.Ε.φ, εφόσον την αναθεωρήσει και την προσαρμόσει στην απόφαση της Ε.Ε.φ Αν η εργασία κριθεί δημοσιεύσιμη, αλλά διατυπωθούν παρατηρήσεις και υποδείξεις (βιβλιογραφικές, μεθοδολογικές, γλωσσικές κλπ.), ο συγγραφέας καλείται να τις μελετήσει και να προβεί στη βελτίωση της εργασίας του, οπωσδήποτε όμως δεν υποχρεώνεται να τις αποδεχτεί. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες.

Την επιστημονική επιμέλεια του περιοδικού έχει η κυρία Μαρίνα Σαλβαρά. ([email protected])

 

Ο Υπεύθυνος του Τομέα                                            Για το Δ.Σ της Ε.Ε.Φ,

Εκπαίδευσης του Περιοδικού                                   Ο Υπεύθυνος Έκδοσης

 

 Άρης Εμμανουηλίδης                                               Παναγίωτης Φιλντίσης

[email protected]                                              [email protected]