Βιολογική Γεωργία

Ο τομέας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Την τελευταία δεκαετία, οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ αυξάνονταν κατά μέσο όρο κατά μισό εκατομμύριο εκτάρια ετησίως. Σήμερα υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ πάνω από 186.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με βιολογικές καλλιέργειες. Ο ιστότοπος αυτός σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τα βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες από την Ε.Ε. εδώ