Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης Χαρτών

εδώ
Οι χάρτες θα αποσταλούν μέχρι 10-3-2015 στη Δ/ση:
ΕΜΠ
Εργαστήριο Χαρτογραφίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Τ.Κ. 15780