Το ΓΕΛ Μακρακώμης στο Erasmus+

Το Γενικό Λύκειο Μακρακώμης συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (πρώην Comenius) /-Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων», με τίτλο: “21st Century Europeans, power to the pupils”, από 1-9-2014 έως 31-8-2017 μαζί με εννέα χώρες- εταίρους της Ευρώπης, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, που είναι και η συντονίστρια χώρα του προγράμματος, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και την Τσεχία. Στην πρώτη συνάντηση του Erasmus+ πουπραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Henfling στο Meiningen της Γερμανίας, από 23-29 Νοεμβρίου 2014, εκπροσώπησε το σχολείο μας η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Δάρα Παναγιώτα κλ. ΠΕ06, Αναπληρώτρια Διευθύντρια. Η πρώτη διακρατική συνάντηση των εννέα χωρών –εταίρων θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας από 1 – 7 Μαρτίου 2015.

Η Διευθύντρια

Σπαλιώρα Αφροδίτη
Θεολόγος

ΓΕΛ Μακρακώμης
Ε. Καλαντζή 25
35011 Μακρακώμη
Τηλ. 2236022555
[email protected]
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το σχολείο μας.