Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η παραχώρηση της ΜΕΡΥΠ για το νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Λαµία, 14 Ιανουαρίου 2015

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο η παραχώρηση της ΜΕΡΥΠ     για το νέο διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
•    Μειώνονται από 500.000 ευρώ σε λιγότερο από 100.000 ευρώ τα µισθώµατα  της Περιφέρειας, ενώ µειώνονται σηµαντικά και οι λειτουργικές δαπάνες
•    Επιτυγχάνεται η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
•    Εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Ψηφίστηκε  σήµερα,  στο  πρώτο  Περιφερειακό  Συµβούλιο  του  2015,  µε  µόνο  µία   ψήφο  κατά,  η  αποδοχή  της  κατά  χρήση  παραχώρησης  του  κτιρίου  της  ΜΕΡΥΠ,  προκειµένου να στεγαστούν σε αυτό οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μία  απόφαση  σταθµός  για  τη  Στερεά  Ελλάδα,  αφού  η  έδρα  της,  η  Λαµία,  θα  αποκτήσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό διοικητήριο, που θα συµβάλει καθοριστικά  στην  καλύτερη  οργάνωση  και  λειτουργία  των  υπηρεσιών  της,  ενώ  ταυτόχρονα  θα  εξασφαλίσει  την  αποτελεσµατικότερη  εξυπηρέτηση  των  πολιτών,  οι  οποίοι  θα  διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους σε λιγότερο χρόνο και χωρίς να ταλαιπωρούνται,  από  την  ισχύουσα  αποκέντρωση  των  υπηρεσιών.  Η  εν  λόγω  µετεγκατάσταση  του  συνόλου των υπηρεσιών σε ένα κτίριο που αποτελείται από τρεις ορόφους, εµβαδού  645,07  τµ  έκαστος,  µε  υπόγειο,  εµβαδού  645,07  τµ  και  οικόπεδο  έκτασης  11  στρεµµάτων, θα οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση πόρων, τόσο σε µισθώµατα όσο και σε λειτουργικά έξοδα.
Ο  Περιφερειάρχης  Στερεάς  Ελλάδας,  Κώστας  Μπακογιάννης  δήλωσε:  «Σε  συνέχεια  αιτήµατος µου το Υπουργείο Άµυνας, µας παραχώρησε το κτίριο που θα στεγάσει τις  υπηρεσίες µας και έναν σηµαντικό αριθµό υπαλλήλων της Περιφέρειας. Το κτίριο της  ΜΕΡΥΠ   θα   διευκολύνει   τους   πολίτες,   ενώ   παράλληλα   θα   µας   επιτρέψει   να  οργανωθούµε πολύ καλύτερα, αναβαθµίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών µας.
Η συµφωνία έκλεισε. Τόσο η στρατιωτική ηγεσία όσο και τα συναρµόδια Υπουργεία  Εθνικής  Άµυνας  και  Οικονοµικών  έχουν  ολοκληρώσει  τις  απαραίτητες  διαδικασίες.
Μόνη υποχρέωση της Περιφέρειας είναι η καταβολή περίπου 100.000 ευρώ ετησίως,  ως  µίσθωµα  στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άµυνας.  Σήµερα  πληρώνουµε  σε  µισθώµατα  500.000  ευρώ. Το κτίριο  µας  έχει παραχωρηθεί  για  5  συν  4  χρόνια,  ενώ  πρακτικά  αυτό σηµαίνει πως η παραχώρηση θα ανανεώνεται συνεχώς. Αυτό βέβαια δε στερεί  από την Περιφέρεια την πιθανότητα απόκτησης ιδιόκτητου κτιρίου, την οποία πάντα  έχουµε ως στόχο. ∆ίνουµε ωστόσο σήµερα, άµεση λύση σε ένα άµεσο πρόβληµα.
Έχει   ήδη   συσταθεί   οµάδα   για   την      κατάρτιση   προτάσεων   για   τον   τρόπο  µεταστέγασης  αλλά  και  για  τις  απαιτούµενες  εργασίες.  Σήµερα  είναι  µία  πολύ  σηµαντική ηµέρα γιατί η Φθιώτιδα θα αποκτήσει επιτέλους ένα διοικητήριο αντάξιό της».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

πηγή: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας