Τι ποσό θα πάρει ο κάθε Δήμος της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

Προβολή αρχείου
Λήψη αρχείου