Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Dialogue in the Dark”

ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Dialogue in the Dark”

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Θέατρο BADMINTON υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Dialogue in the Dark” (Διάλογος στο Σκοτάδι).

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα όπως:

  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αισθήσεις
  • επαφή με τους τυφλούς και με την αναπηρία γενικότερα
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη, ομαδική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων και έπειτα από συνεννόηση με το Θέατρο BADMINTON.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Θέατρο BADMINTON στο τηλ. 210-8840600 και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.badmintontheater.gr/show/deite-me-alla-matia/ .

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Υπουργείο Παιδείας