Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ιατρικών εξετάσεων ανά κατηγορία που μπορούν να καλυφθούν από τον ΕΟΠΥΥ

Το ΦΕΚ