Επιμορφωτική σεμινάριο «Φωτοβολταϊκά Συστήματα» για ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα τους, πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Σχ. Συμβούλου κ. Πάγκαλου επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 (δώδεκα) ωρών με θέμα «Φωτοβολταϊκά Συστήματα». Το σεμινάριο είναι προσφορά του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ) προς τους καθηγητές της Δ.Τ.Ε.Ε και έχει προγραμματισθεί ως εξής:
Τόπος:
Εγκαταστάσεις του ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ, Κολωνού 12-14 (πάροδος Πειραιώς), ΑΘΗΝΑ 10437 , βλ. χάρτη:
http://goo.gl/erka3c
Ημερομηνίες:
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, ώρες 17.00 – 21.00 (4 ώρες)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ώρες 10.00 – 14.00 (4 ώρες)
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, ώρες 16.00 – 20.00 (4 ώρες)
Θεματολογία, κύρια γνωστικά αντικείμενα του Σεμιναρίου:
1. Εισαγωγή στις Α.Π.Ε., Νομοθεσία για Α.Π.Ε.
2. Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
3. Αρχές λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών.
4. Χαρακτηριστικά μεγέθη Φωτοβολταϊκών.
5. Ενεργειακή συμπεριφορά Φ/Β με μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
6. Σύνδεση Φ/Β στοιχείων
7. Εκτίμηση διαστάσεων Φ/Β εγκαταστάσεων.
8. Ενσωμάτωση Φ/Β στα κτήρια.
9. Λειτουργικά πλεονεκτήματα των Φ/Β – Διεσπαρμένες Φ/Β μονάδες.
10. Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος για Φ/Β συστήματα.
11. Σχεδιασμός Φ/Β συστήματος διασυνδεδεμένου με το δίκτυο.
12. Φαινόμενο νησίδας.
Εισηγητής: Ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αθανάσιος Σαφάκας.
Η Δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο γίνεται μόνον ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο σύνδεσμο:
http://goo.gl/forms/LZ7Rm1K3dU
Καταληκτική προθεσμία για υποβολή δηλώσεων:
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 , ώρα 10.00 π.μ.
Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα. (Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, και του περιορισμένου χρόνου για την ειδοποίηση των επιλεγέντων και την επιβεβαίωση συμμετοχής, παρακαλούνται οι συνάδελφοι -ισσες να υποβάλουν δήλωση μόνον αν είναι σίγουροι για τη συμμετοχή τους) .
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους υπηρετούντες ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων. Οι Διευθυντές των εσπερινών σχολείων παρακαλούνται να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν εκπαιδευτικούς, τροποποιώντας κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να μην επηρεασθεί η λειτουργία των σχολείων.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία – διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σχ. Σύμβουλο κ. Πάγκαλο στα τηλέφωνα, Γραφείου Σχ. Συμβούλων Α΄ Αθήνας: 210-5241118, οικίας: 210-7210063, κινητό: 6936271754 και στο e-mail του: [email protected]

Ο Σχολικός Σύμβουλος
Χ. Ορφανός