∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ

Η πλήρης ανακοίνωση εδώ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων
Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.) με στόχο να επιμορφώσει όλους τους συναδέλφους γαλλικής,
αλλά και τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, καθώς και δασκάλους και νηπιαγωγούς,
ώστε να εμπλουτίσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές τους και να αναπτύξουν τεχνικές
που θα βελτιώσουν την αυτογνωσία και αυτοεκτίμησή τους, διοργανώνει στις 17 και 18
Ιανουαρίου 2015, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, στο ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΘΗΝ?Ν,
(Μαρασλή 4, Αθήνα 13245, στάση Μετρό «Ευαγγελισμός»), διημερίδα επιμόρφωσης, με βιωματικά
σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών, Διδακτικής, Παιδαγωγικής, Καινοτόμων Δράσεων καθώς και
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών μέσα στην τάξη καθώς και στην ηθική στήριξη του εκπαιδευτικού στην καθημερινότητά του.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές γαλλικών αλλά και όλοι οι καθηγητές, δάσκαλοι
και νηπιαγωγοί που το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιλέξουν από κάθε κύκλο
σεμιναρίων το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, αφού τα σεμινάρια του ίδιου κύκλου,  θα υλοποιούνται ταυτόχρονα. Σας ενημερώνουμε ότι θα διατεθεί χώρος στάθμευσης στην αυλή του Διδασκαλείου. Στη λήξη της διημερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής. Η διημερίδα θα τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.