Προγράμματα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για Σχολικές Μονάδες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2014-15 (pdf)

Στον πυρήνα της εκπαιδευτικής πολιτικής της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών βρίσκονται ο διάλογος μεταξύ των τεχνών, η σταδιακή διαμόρφωση ενός περισσότερο ενημερωμένου αλλά και δεκτικού σε νέες τάσεις κοινού, η πορεία αναζήτησης ενός νέου τρόπου δουλειάς και συνεργασίας ανθρώπων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προσλαμβάνουσες, το ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη «ανεξερεύνητων περιοχών» για το ευρύ κοινό.
Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στα σχολεία, είτε αυτά σχετίζονται με τα εικαστικά, είτε με το θέατρο και το χορό, είτε με τημουσική, είναι άμεσα συνδεδεμένα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Στέγης, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες όχι μόνο να βλέπουν και να ακούν κάτι, αλλά να συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα προγράμματα της Στέγης περιλαμβάνουν παραστάσεις και συναυλίες που είτε απευθύνονται κατεξοχήν στο σχολικό κοινό, είτε δημιουργούνται με άξονα ή αφετηρία τα θέματα, τις ιστορίες και τα ενδιαφέροντα που αφορούν τις παιδικές και νεανικές ηλικίες.
Επίσης, στα σχολεία παρέχονται οι δυνατότητες για:
• Eιδικά προγράμματα για ένα συγκεκριμένο σχολείο ή μια τάξη με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
• Επισκέψεις στην σχολική τάξη.
• Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με θεωρητικούς και πρακτικούς άξονες.
• Προνομιακά πακέτα για τα «Σχολεία-Φίλους» της Στέγης.

Προγράμματα μέσα στη σχολική τάξη

Προγράμματα για μουσική και εικαστικά

Παραστάσεις για νέους & τεχνική εκπαίδευση

πηγή:Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

sgt