Παράταση προθεσμίας υποβολής για τον διεθνή διαγωνισμό αφίσας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συχνά, το τέχνημα των project, είτε πρόκειται για Ερευνητική Εργασία των ΓΕΛ/ΕΠΑΛ είτε για Βιωματική Δράση του Γυμνασίου, ή για το αποτέλεσμα ενός περιβαλλοντικού, πολιτιστικού ή άλλου σχολικού προγράμματος, αποφασίζεται να έχει τη μορφή αφίσας και μάλιστα αφίσας που περιλαμβάνει επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Τέτοιες ακριβώς αφίσες αναζητούμε και βραβεύουμε, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στην ιστοσελίδα islp-greece.weebly.com

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνεται η ευκαιρία, για όσες ομάδες μαθητών σας το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο και Παγκόσμιο διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας (βλ. ΑΠ163433/Γ2 09-10-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ) που οργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση για την Εκπαίδευση στη Στατιστική και το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο (International Association for Statistical Education IASE). Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και δεν υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής.

Περισσότερα στοιχεία,οδηγίες και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στα ελληνικά στη διεύθυνση islp-greece.weebly.com καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής παρατείνεται μέχρι τις 22/1/2015

Η υποβολή των αφισών προς κρίση, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 14/2/2015.

 

Καλή συνέχεια στο διαγωνισμό
Γιάννης Τζωρτζάκης
Σχολικός Σύμβουλος Μηχανικών ΠΕ12
(Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών)
Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων
Τηλ. : 2810 246871
E-mail : [email protected]
Ιστοσελίδα: projectkriti.weebly.com
Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4: 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810-246860, Fax: 2810-222076
E-mail Σ.Συμβούλων: [email protected]