Αρχείο Διπλωματικών Εργασιών για τη διδακτική των Μαθηματικών

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”

http://www.math.uoa.gr/me/dipl/index.html 

Ευχαριστώ τον Σχ. .Σύμβ.  Μαθηματικών κ. Σπαθάρα Δημήτρη που με ενημέρωσε για το παραπάνω αποθετήριο.

Καλοδήμος Δ.-Διαχειριστής