7η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα

πατήστε εδώ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
-Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στις οργανωτικές επιτροπές: 30 Νοεμβρίου 2014.
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2015.
-Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 15 Φεβρουαρίου 2015.
-Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 1 Μαρτίου 2015.
-Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της Μαθηματικής Εβδομάδας.
-Δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected]